Om du fick välja fritt - vad skulle du vilja ha mer av då? Utifrån ett helhetsperspektiv och genom coaching får du kraftfulla verktyg och förhållningssätt som utvecklar dig och din verksamhet i önskad riktning.

Individuell coaching

Coaching som tar dig dit du vill

Känner du ibland att du har svårt att räcka till, prioritera och hinna med? Du är inte ensam. Det är vanligt idag att vi i ett snabbt, föränderligt och prestationsinriktat samhälle känner oss stressade, oroade och otåliga. Detta påverkar våra prestationer, vårt välbefinnande och våra relationer.

För att kunna ta dina visioner, både professionellt och privat, till konkreta resultat behöver du ha en bra förmåga att leda dig själv och andra. Det börjar med det personliga ledarskapet och det är dina styrkor som tar dig mot målen.

Aktiva val med personligt ledarskap

Coaching hjälper dig att göra aktiva val - att välja, och att välja bort. En tydlig process utifrån ett helhetsperspektiv ger dig möjlighet att skapa önskad förändring i livets små och stora frågor. Det coachande förhållningssättet kan användas i alla relationer, såväl privata som arbetsmässiga, då den alltid utgår från den viktigaste - nämligen relationen med dig själv.

Coachen ger dig möjlighet att utveckla de delar du ännu inte upptäckt och arbeta med det som kan stå i vägen för dig i ditt ledarskap. Hur du kan använda hela din personlighet för att kommunicera tydligt och relatera till en föränderlig värld. Coachen är en partner som stödjer dig att vara framgångsrik på ett effektivt och hållbart sätt.

Några positiva effekter av individuell coaching är personlig utveckling, bättre hälsa, stärkt självledarskap, minskad stress, ökad självkänsla, välmående, mer framgång, nya resultat, tydligare kommunikation och bättre kris- och konflikthantering.

Charlotte Gustavsson, CEO, Karlskrona Hockey Klubb, fd VD Modo

Charlotte Gustavsson, CEO, Karlskrona Hockey Klubb, fd VD Modo

Jag fick en bättre överblick var jag befinner mig just nu, vilka bitar i mitt livspussel jag ska arbeta med, samt i vilken ordning. Det var många aha-upplevelser när man hör sig själv säga saker högt - att sätta ord på känslor och behov. Jag har fått en tydligare bild över min situation och en gameplan framåt.
— Charlotte Gustavsson

Resultat av individuell coaching:

Genom att lära känna sig själv och identifiera sina drivkrafter uppstår en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Reflektion, övningar, återkoppling och mental träning lär du dig att sätta meningsfulla och värderingsstyrda individuella mål - och staka ut önskad riktning.  

  • Säkerställer fokus och riktning för förändring

  • Lär dig leda och motivera andra

  • Ökar medvetenhet och självinsikt

  • Stärker det personliga ledarskapet

  • Engagerar och lyfter individens drivkrafter

  • Öppnar upp för nya möjligheter

  • Skapar mening och framgång

  • Tar dig förbi hinder och begränsningar

  • Minskar ohälsa och ökar välbefinnande

Det är alltid för tidigt att ge upp en vision eller ett mål, men det är aldrig för tidigt att ge upp en felaktig väg.
— Lars-Eric Uneståhl, President of the Scandinavian International University

Hör gärna av dig med en intresseanmälan så berättar vi mer!