Om du fick välja fritt - vad skulle du vilja förändra då? Genom en tydlig coachingprocess ger vi dig verktygen för att du ska få ut mer av livets små och stora frågor.

Individuell coaching

Coaching som tar dig dit du vill

Vet du inte vad du vill? Du är inte ensam. Det är otroligt vanligt idag att vi i en ständigt uppkopplad värld är förvirrade, stressade, oroade, otåliga och springer på fel eller för många bollar. Att vi inte ser livet för alla borden eller måsten. Många vet inte vad de vill eller vill för mycket. Det handlar inte bara om att välja utan även om att välja bort.

Det kan handla om förändringar i livet i både stora och små frågor som tex personlig utveckling, bättre hälsa, stresshantering, stärkt självkänsla, karriärval, relationsproblem, kris- och konflikthantering m.m. Det coachande förhållningssättet kan användas i alla privata och arbetsmässiga relationer, då den alltid utgår från den viktigaste - nämligen relationen med dig själv. Genom samtal, övningar, träning och handlingar leder individuell coaching dig dit du vill.

Charlotte Gustavsson, CEO, Karlskrona Hockey Klubb, fd VD Modo

Charlotte Gustavsson, CEO, Karlskrona Hockey Klubb, fd VD Modo

Jag fick en bättre överblick var jag befinner mig just nu, vilka bitar i mitt livspussel jag ska arbeta med, samt i vilken ordning. Det var många aha-upplevelser när man hör sig själv säga saker högt - att sätta ord på känslor och behov. Jag har fått en tydligare bild över min situation och en gameplan framåt.
— Charlotte Gustavsson

Resultat av individuell coaching:

Genom att lära känna sig själv och identifiera sina drivkrafter uppstår en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet. Genom frågor, handling, samtal, övningar, återkoppling och mental träning lär du dig att sätta rätt indviduella mål och uppfylla dem. 

  • Säkerställer fokus och riktning för förändring

  • Lär dig prioritera och sortera

  • Ökar medvetenhet och självinsikt

  • Motiverar och lyfter individens drivkrafter

  • Öppnar upp för nya möjligheter

  • Gör livet mer meningsfullt, utvecklar & stärker

  • Tar dig förbi hinder och begränsningar

  • Minskar ohälsa och ökar välbefinnande

  • Hjälp till självhjälp

  • Lär dig sätta rätt mål och nå dit

Det är alltid för tidigt att ge upp en vision eller ett mål, men det är aldrig för tidigt att ge upp en felaktig väg.
— Lars-Eric Uneståhl, President of the Scandinavian International University