stärkt Självledarskap

Vi är alla ledare i våra egna liv. På jobbet, hemma och privat. Dagens stressiga och ständigt uppkopplade prestationssamhälle tär på vår hälsa. Att prioritera och värdera upplevs ofta  utmanade. Du får verktyg för att motivera & leda dig själv, balansera värderingar med krav och fatta aktiva val. Kursen hjälper dig att leda dig själv dit du vill - i livet och i din arbetsroll.

 

coaching & digitalisering

Digitaliseringen ställer chefen och medarbetaren för helt andra utmaningar idag. Och möjligheter. Lär du dig coachande ledarskap i kombination med teknikens möjligheter blir du så gott som oövervinnlig. Vi ger dig det bästa från två hyperaktuella världar. Vad du sen gör av det är upp till dig.