Hur vet du att du är hållbar?

Fullsatt frukostseminarium 14/2 om personligt ledarskap

Hur vet du att du är hållbar?

Det var en av frågorna som diskuterades på vårt frukostseminarium den 14 februari. En gemensam slutsats för många var ”en fokuserad känsla av att vara på väg mot ett motiverande och långsiktigt mål och att uppleva glädje under tiden. Att resan också ska vara målet – och inte tvärtom..”

Hur är det för dig när du är hållbar?
Världen är komplex idag och den stegrande psykiska ohälsan ökar. Forskning visar att individer som är tydliga med sina behov har större chans att uppnå dem och det pratas mycket om vikten av ett starkt självledarskap. Sverige är det land i världen som drivs mest av självförverkligande och utifrån fria värderingar vilket innebär oändligt med möjligheter - men också lika många beslut. Se graf här.

Vad är viktigast just nu? Vad vill jag på lång sikt?
Över 40 personer hade anmält sig till vår alla hjärtans dag morgon och på plats var det allt från HR-chefer på stora företag till medarbetare, ledare, konsulter och entreprenörer. Alla bidrog med intressanta reflektioner vilket visar på hur aktuellt och nödvändigt ämnet är, oavsett var i arbetslivet du befinner dig. Det bjöds på god frukost från Skeppsbrobageri, nätverkande och en timmes föreläsning med praktiska övningar och diskussioner omlott. Syftet med seminariet var att sätta en intention för året. Vad är viktigast just nu? Vad vill jag på lång sikt? Deltagarna fick tips för hur de kan ta ansvar för sin egen utveckling och skapa en lärandeprocess.

untitled20.png

Utöver övningar och exempel liknades ett hållbart personligt ledarskap med vågsurfing. Idag går allt väldigt snabbt och omvärlden förändras ständigt. Om vi inte gör aktiva val slutar det lätt i en känsla av bristande kontroll och konsekvensen kan bli att vi likt en hjälplös surfare kastas runt bland vågor och undervattensströmmar styrs av yttre omständigheter.

Att välja förhållningssätt
I den aktuella boken ”Digital Panik” skriven av digitala strategen och entreprenören Judith Wolst är Jennifer citerad: ”Digitaliseringen kommer att fortsätta förändra våra liv, vare sig du vill det eller ej. Hur du kommer att förhålla dig till den är upp till dig”. Rent krasst – vi behöver bli bättre på att hantera vår mänsklighet och välja förhållningssätt för att kunna stå stadigare på såväl surfingbrädan, arbetsplatsen eller livet i stort.

Med rätt mindset och tillit till sig själv kan man lära sig att surfa och bli mer hållbar. Självklart ramlar du av ibland, men andas du ny luft och återhämtar dig emellanåt kan du lättare hoppa upp igen, lära av situationen och korrigera till nästa gång. För nya vågor finns det gott om.

Skillnad på kunskap och kompetens
Vi vet att det är skillnad på kunskap och kompetens. Det räcker inte idag med att förstå värdet av tillit, ledarskap och mental styrka, du behöver även att träna på det i livets olika situationer. För att kunna använda det när du behöver det som mest. Företag har ett stort ansvar och goda incitament för att skapa förutsättningar för att bygga hållbara medarbetare och tillitsfulla ledarkulturer. Viktigt att komma ihåg är att vi är alla ledare i våra egna liv. Ute på brädan är det bara du själv som styr så det slutgiltiga ansvaret för ett hållbart personligt ledarskap är ditt.

Se bilder från seminariet nedan.

JHW Coaching erbjuder verktyg och processer för ledare, medarbetare och team som vill bli mer hållbara genom att utvecklas i sitt personliga ledarskap. Med ökad självmedvetenhet och förståelse kan företag enklare tillgodose medarbetares och verksamhetens mål och visioner och därmed skapa bättre resultat. Läs mer om oss

Hör av dig med en intresseanmälan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet!

Ta del av fler nyheter HÄR