En värld full med möjligheter innebär också tusentals beslut. Det är viktigare än någonsin att lära sig fokusera och prioritera. Coaching växer explosionsartat världen över och forskning visar genomgående på positiva resultat.

Coaching fungerar

Vad är coaching

Coaching är en kraftfull metod och lösningsfokuserad samtalsteknik som framhäver styrkor och får individer och grupper att använda sina förmågor på bästa sätt. Genom rätt frågor lär du dig se nya vägar, alternativ och resurser så att du kan skapa önskad balans och fokus. Coaching utgår från drivkrafter och värderingar och ökar således motivationen. Du lär dig gå från tanke till handling och får på så sätt nyckeln till livslångt lärande och stärkt personligt ledarskap.

Coaching:

  • Utmanar och utvecklar

  • Vägleder och lyser upp det friska

  • Motiverar och hittar alternativa vägar

  • Identifierar ett högre syfte

  • Lyfter individers eget ansvar

  • Tydliggör styrkor och drivkrafter

  • Utgår från människans inre resurser

  • Process styr och målfokuserar

  • Stärker och fokuserar framåt

Coachens roll

En coach är värderingsfri. Genom att lyssna, fråga och klargöra nuläget framhävs individens egna ansvar och möjligheter. Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team. En coach hjälper dig prioritera och tydliggöra vad som är viktigast för dig. Till skillnad från rådgivning bollar coachen tillbaka frågorna så att klienten hittar svaren själv inifrån, vilket gör metoden än mer effektiv.

Coachen hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att må bra och fokusera i din arbetsmässiga och privata vardag. Du får hjälp att se det övergripande syftet, sätta individuella mål och staka ut en tydlig väg dit.

“Blev förvånad över hur mycket coaching gav. Vissa saker som dyker upp är egentligen självklarheter men att nämna de högt gör de mycket mer sanna. Då känns det lättare att bli objektiv och ta itu med det man önskar”
— Linnea Söderlund, HR-manager, Telia

Varför coaching?

Ofta vet vi inte varför vi gör någonting och utan fattar beslut av bara farten. Vi hinner inte alltid med. Coaching ger möjlighet till reflektion, lyfter målbilder, riktningar och värderingar och tydliggör det huvudsakliga syftet. När det känns viktigt för oss kommer motivationen av sig själv.

JHW Coaching erbjuder coaching för privatpersoner, chefer, ledare och medarbetare som vill få vägledning att se saker klart och välja rätt. För de som vill ha mer av något (tex balans, framgång, motivation, närvaro, effektivitet, harmoni, glädje) eller mindre av något annat (tex stress, oro, psykisk ohälsa). 

Coaching motsvarade verkligen mina förväntningar. Ett fantastiskt verktyg att fiska fram tankar hos mig och höra mig själv säga saker som kan ta mig framåt. Fascinerande!
— Charlotte Gustavsson, fd VD Modo

HUR?

Coachingprocessen

Reflektion och självkännedom är grunden för att kunna göra önskade positiva förändringar. Vi benar först ut ditt eller ditt teams nuläge samt önskade läge och fokuserar sen på lösningar och actions för att komma frmåt. Coachingen bygger på kontinuerlig återkoppling och feedback för att försäkra önskad utveckling.

Varje coachingprocess är unik. Hör av dig med en intresseanmälan så hjälper vi dig att konkretisera lämplig process.