Idag är ett hållbart personligt ledarskap en viktig grund för att nå önskade resultat. För att bli framgångsrika behöver vi vara medvetna om vad som är viktigt för oss och hur vi ska leda oss dit. Coaching hjälper individer att göra aktiva val, bli starka i sitt självledarskap och nå framgång.

Coaching fungerar

Vad är coaching?

Coaching är en kraftfull metod och lösningsfokuserad teknik som framhäver styrkor och får individer och grupper att använda sina förmågor på bästa möjliga sätt. Genom rätt frågor får du och din verksamhet möjlighet att skapa framgång, hållbarhet och fokus.

Då coaching utgår från drivkrafter och värderingar ökar medarbetares motivation och engagemang vilket all forskning tyder på leder till ökade resultat. Genom ett stärkt personligt ledarskap lär du dig gå från tanke till handling och får nyckeln till livslångt lärande.

Som grund i vår coaching process använder vi oss av Emotionell Intelligens (EQ), som identifierar viktiga ledarförmågor och tydliga utvecklingsområden.

Coaching:

  • Stärker, utvecklar och fokuserar framåt

  • Vägleder och fokuserar på det positiva

  • Motiverar och hittar alternativa vägar och lösningar

  • Identifierar ett högre syfte

  • Lyfter individers eget ansvar

  • Tydliggör styrkor och drivkrafter

  • Process styr och målfokuserar

EQ handlar om:

  • Förmågan att leda sig själv

  • Förmågan att se möjligheter och skapa förändring

  • Förmågan att skapa starka relationer 

Coachens roll

En coach är värderingsfri. Genom att lyssna, fråga och klargöra nuläget framhävs individens egna ansvar och möjligheter. Coaching är densamma oavsett om man coachar individer, chefer, organisationer eller team. En coach hjälper dig prioritera och tydliggöra vad som är viktigast för dig. Till skillnad från rådgivning bollar coachen tillbaka frågorna så att klienten hittar svaren själv inifrån, vilket gör metoden än mer effektiv.

Coachen hjälper dig att identifiera dina hinder och resurser för att nå önskade resultat samt fokusera för att skapa framgång i din arbetsmässiga och privata vardag. I individuell coaching du får hjälp att se det övergripande syftet, sätta individuella mål och staka ut en tydlig väg dit.

“Blev förvånad över hur mycket coaching gav. Vissa saker som dyker upp är egentligen självklarheter men att nämna de högt gör de mycket mer sanna. Då känns det lättare att bli objektiv och ta itu med det man önskar”
— Linnea Söderlund, HR-manager, Telia

Varför coaching?

Ofta vet vi inte varför vi gör någonting och vi hinner inte alltid med. Coaching ger möjlighet till reflektion, lyfter målbilder, riktningar, värderingar och tydliggör det huvudsakliga syftet. När det känns viktigt - kommer drivkraften och motivationen av sig själv - och då kan vi nå oanade resultat!

Coaching motsvarade verkligen mina förväntningar. Ett fantastiskt verktyg att fiska fram tankar hos mig och höra mig själv säga saker som kan ta mig framåt. Fascinerande!
— Charlotte Gustavsson, fd VD Modo

HUR?

Coachingprocessen

Reflektion och självkännedom är grunden för att kunna göra önskade positiva förändringar. Vi hjälper dig och/eller ditt team att bena ut ditt nuläge och önskade läge. Därefter vi fokuserar vi på möjliga lösningar och nödvändiga actions för att nå önskad utveckling framåt. Coachingen bygger på kontinuerlig återkoppling och feedback för att försäkra önskad utveckling.

Varje coachingprocess är unik. Hör gärna av dig med en intresseanmälan så hjälper vi dig att konkretisera lämplig process!