Workshop

Träning, nya insikter och praktiska verktyg

Under en workshop får du praktiska metoder och verktyg varvat med fakta, konkreta exempel och frågestund. Övningar inför och under workshopen säkerställer att de nya kunskaperna implementeras på bästa sätt. För att utvecklas som ledare och för att öka din självkännedom är det viktigt att ge sig själv tid för reflektion. När du vill ändra invanda mönster och öka självmedvetenheten krävs träning, träning och åter träning.

Workshopens innehåll styrs utifrån din verksamhets utmaningar. För inspiration och färdiga paket läs mer under Företagscoaching och Föreläsning.


Jag har insett att det är ok att inte starta med de största förändringarna först, utan att små steg som leder mot förändring är vägen framåt. Blivit bättre på att hantera min otålighet. Om jag vill ha ut något av livet så ska det inte bara vara under en period/fas utan det är ett livsmål.
— Linnea Söderlund, HR-manager, Telia