Interaktiva workshops är den mest effektiva formen i utvecklingsarbetet med team och grupper. Vilka frågeställningar behöver ditt företag fokusera på för att nyttja er fulla potential?

Workshop

Träning, nya insikter och praktiska verktyg

Varje workshop skräddarsys efter ditt teams behov och utmaningar så att era frågor och utmaningar lyfts på bästa sätt. Du får du praktiska metoder och verktyg varvat med fakta och konkreta exempel. För att stärka team och företagets ledarskap krävs självmedvetenhet, samarbete och öppenhet för förändring. Tid för träning och reflektion gör det möjligt att ändra invanda mönster samt stärka individer och företag.

Du får bland annat lära dig: 

 • NÖHRA - coachverktyget som leder till framgång
 • Feedback- & delegeringsmodeller som stärker relationer & får medarbetare att växa
 • Metoder för att bättre möta, förstå och engagera andra människor
 • Effektiva samtalsmodeller som minska konflikter och tydliggör roller och förväntningar
 • Grunderna i coaching - lyssna, fråga och leda
 • Förhållningssätt som bygger starka team och ökar arbetsglädjen

Förslag på efterfrågade workshops:

 • Coaching som stärker, utvecklar och tar din verksamhet till nya höjder
 • Att identifiera syfte & sätta rätt mål; för företag, grupper och individer
 • Från Nuläge till Önskat läge - från tanke till handling
 • Tydlig kommunikation som involverar & motiverar medarbetare och kunder
 • Skapa positiv förändring genom ett coachande förhållningssätt
 • Coachande ledarskap som utvecklar organisationen och motiverar medarbetare

 

 

Processen

Vi erbjuder workshops vid enskilda tillfällen vid till exempel utveckling av team, ledning och chefer, personaldagar, aktiviteter för kompetensutveckling etc. Då får ni ny kunskap, nya perspektiv och inspiration till förändring. För att fördjupa kompetens- och utvecklingsarbetet rekommenderar vi uppföljande workshops. När du arbetar tränings- och processorienterat blir utvecklingsarbetet mer effektfullt. Varje process sätts ihop efter ditt företags långsiktiga ambition och mål med fokus på ledarskapet och dess utmaningar. 

För vem?

JHW Coaching arbetar med alla verksamheter, ledare och individer som vill mer och som vågar gå från tanke till handling. Under en workshop får du verktygen du behöver för ta dig vidare och nå nya höjder. Vi arbetar med de som vill utvecklas och är öppna för att skapa positiva förändringar. Varför? Jo för då vet vi att coachingen ger bäst resultat. 

HUr? 

Är du nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag? Hör av dig! Vi sätter ihop innehåll efter önskemål. För inspiration och färdiga paket läs mer under Företagscoaching och Föreläsning.


Jag har insett att det är ok att inte starta med de största förändringarna först, utan att små steg som leder mot förändring är vägen framåt. Blivit bättre på att hantera min otålighet. Om jag vill ha ut något av livet så ska det inte bara vara under en period/fas utan det är ett livsmål.
— Linnea Söderlund, HR-manager, Telia