Interaktiva workshops och skräddarsydda program är den mest effektiva formen i utvecklingsarbetet med team och grupper. Vad behöver ditt företag för att nyttja er fulla potential, skapa engagemang och mer framgång?

Skräddarsydda program för er utveckling

Träning, nya insikter och praktiska verktyg

Vi erbjuder workshops och skräddarsydda program för team, chefer & ledare som vill fördjupa sin kompetensutveckling och skapa effektiva ledarkulturer. Varje program skräddarsys efter ditt teams behov och utmaningar. Du får praktiska övningar och verktyg varvat med fakta och konkreta exempel. Varje process sätts ihop efter ditt företags långsiktiga ambition och mål med fokus på företagets värderingar, ledarskap och kultur. 

En workshop ger förutsättningar för ökat samarbete, tillit och öppenhet för förändring. Genom tid för träning och reflektion stärks självledarskapet hos medarbetare såväl enskilt som i grupp. Ökad medvetenhet skapar tydligt ledarskap och effektiv kommunikation - vilket är grunden för att motivera och nå resultat.

Du får bland annat lära dig: 

 • GROW - coachverktyget som leder till framgång

 • Feedback- & återkopplingsmodeller som stärker relationer, ökar samarbetet och får medarbetare att växa

 • Metoder för att bättre möta, förstå och engagera andra människor

 • Effektiva samtalsmodeller som minska konflikter och tydliggör roller och förväntningar

 • Grunderna i coaching - lyssna, fråga och leda

 • Förhållningssätt som bygger effektiva team, kulturer och ökar arbetsglädjen

Förslag på efterfrågade workshops:

 • Coachande ledarskap som motiverar, engagerar och tar din verksamhet till nya höjder

 • Effektfullt värderingsarbete resulterar i gemensamma visioner och en stark kultur

 • Stärk ditt team med ökat samarbete, tillit och tydliga målbilder

 • Från Nuläge till Önskat läge - hur leder vi i förändring

 • Tydlig kommunikation som involverar, motiverar och stärker relationer

 

 

Processen

All utveckling sker kontinuerligt. När du arbetar tränings- och processorienterat blir utvecklingsarbetet mer effektfullt varav vi rekommenderar återkommande workshops och program för såväl ledningsgruppen, teamet eller ledare. Hör av dig med en intresseanmälan så sätter vi ihop rätt process för dig.


Jag har insett att det är ok att inte starta med de största förändringarna först, utan att små steg som leder mot förändring är vägen framåt. Blivit bättre på att hantera min otålighet. Om jag vill ha ut något av livet så ska det inte bara vara under en period/fas utan det är ett livsmål.
— Linnea Söderlund, HR-manager, Telia
shutterstock_294082418.jpg